Diving Board

Dutch Dolphin Swimming Club

Plezier, Kwaliteit en Innovatie

Deze zwemschool is opgericht uit passie voor de zwemsport. We willen laten zien dat zwemmen ook echt een sport is en niet een verplichting. Zwemmen is naast dat het goed is voor je gezondheid ook gewoon erg leuk. Dit is dan ook wat de zwemschool uit zal dragen.

Dat kinderen goed moeten leren zwemmen hoeft nog niet te betekenen dat de zwemles niet leuk kan zijn. De zwemles moet een beleving zijn. Het moet zo zijn dat kinderen met plezier naar het zwembad gaan, echter moet het niet zo zijn dat het plezier ten koste gaat van de kwaliteit van de zwemles. Als zwemschool staan wij dan ook voor veiligheid, kwaliteit en plezier.


Wij vinden het belangrijk dat mensen een leven lang zwemmen. Wij willen dan ook de doorstroom van de zwemschool naar de zwemsport stimuleren. Het maakt hierbij voor ons niet uit of de kinderen naar wedstrijdzwemmen, waterpolo, synchroonzwemmen of schoonspringen gaan.

Om te realiseren dat er meer kinderen doorstromen naar de wedstrijdsport willen wij gaan samenwerken met de sporttakken van PSV. Er zullen ook meer sportelementen toegevoegd gaan worden aan de zwemlessen.


Om ervoor te zorgen dat de zwemlessen beter aansluiten bij de belevingswereld van het kind, zullen er nieuwe innovatieve producten toegepast gaan worden in de lessen. Hiervoor zal samengewerkt gaan worden met het Innosportlab de tongelreep. Door deze innovatieve producten zal er tijdens de zwemles meer variatie toegepast kunnen worden en zullen de zwemlessen leuker worden.


De focus zal dus liggen op het creëren van een zwemles die goed aansluit bij de belevingswereld van het kind en het verbeteren van de doorstroom van zwemschool naar zwemsport.